Přidat recept

Podmínky

Podmínky zveřejnění receptu na stránkách Recepto.cz

 1. Recepty má možnost na webových stránkách zveřejňovat pouze registrovaný uživatel
 2. Provozovatel webu si vyhrazuje právo upravit recept tak, aby byl v souladu se zvyklostmi a formou, jaká se u psaní receptů používá
 3. Zadavatel má povinnost nezveřejňovat, a provozovatel stránek si zároveň vyhrazuje právo nezveřejnit:
  1. informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy, nebo které obsahují vulgární nebo urážlivé výrazy, sexuální výrazy, propagují rasismus, fašismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývají k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost.
  2. neúplné (nedostatečně informativní), zavádějící nebo nepravdivé údaje,
  3. recepty, které mají charakter reklamy nebo propagace v jakékoli formě,
  4. duplicitní recepty zadané jedním uživatelem, které už byly uveřejněny,
  5. recepty, které provozovatel portálu uzná z objektivních důvodů za nevhodné pro zveřejnění.
 4. Provozovatel stránek nenese odpovědnost za údaje a fotografie poskytnuté zadavateli nabídek, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv zadavatele.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo informace a fotografie vložené uživatelem na stránky v neomezeném rozsahu používat, pozměňovat, upravovat, kopírovat, distribuovat a předávat je tímto způsobem veřejnosti. Zejména pak za účelem propagace s použitím vložených údajů a obrázků na jiných webových stránkách provozovatele.
 6. Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených na stránkách a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.
 7. Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním receptu a nezodpovídá za škodu, která může uživateli nebo třetím osobám vzniknout používáním webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty dat.
 8. V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.

 

Pravidla registrace na stránkách Recepto.cz

 1. Při registraci je zájemce povinen uvést reálnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu.
 2. Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s uvedenými podmínkami. 
 3. Uživatel se zavazuje nevyužívat tento portál ke komerčním účelům, nespamovat, atd...
 4. Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů. Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním informací o akcích provozovatele.
 5. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data, která zadavatel sám zveřejní v rámci receptu (včetně fotografií).
 6. Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.
 7. Registrací uživatel souhlasí s občasným zasíláním reklamních sdělení.

 Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.